عاملیت مجاز 105 کیاموتورز شیدایی

عاملیت مجاز 105 کیاموتورز شیدایی

عاملیت مجاز فروش و خدمات پس از فروش خودرو های کیاموتورز(اطلس خودرو) عاملیت مجاز ۱۰۵ کیاموتورز شیدایی طرح VIPسرویس دهی خودرو ها ۱۵درصد تخفیف بابت کوئیک سرویس (بابت خدمات سرویس های دوره ای